Rëndësia e të pasurit shkollën afër shtëpisë

Rëndësia e të pasurit shkollën afër shtëpisë

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil jetese më i shëndetshëm
Kur shkolla është afër shtëpisë, fëmijëve iu inkurajohet aktivitet fizik.
Ecja drejt shkollës pa u detyruar të udhëtojnë me ndonjë mjet transportues është mjaft e shëndetshme për ta.

 

Koha e kursyer
Kur shkolla është në një distancë të shkurtër, mëngjeset bëhen më të relaksuara, duke u lejuar familjeve të fillojnë ditën e tyre mbarë dhe qetë.

 

Siguria
Prindërit janë shumë më të qetë duke ditur që fëmijët e tyre janë ne një distancë të afërt në rast të ndonjë emergjence.

 

https://topia-ks.com/uploads/topia-ks.com//1694038490-2.jpg

https://topia-ks.com/uploads/topia-ks.com//1694038491-3.jpeg

https://topia-ks.com/uploads/topia-ks.com//1694038491-4.jpeg