#post1: Këshilla nga agjentët tanë! - Pse një blerës duhet të bashkëpunojë me një agjent?

#post1: Këshilla nga agjentët tanë! - Pse një blerës duhet të bashkëpunojë me një agjent?

Ju duhet të i tregoni një blerësi se pa një agjent, ju do të duhet të bëni negociatat tuaja vetë. Negocimi për një ofertë është shumë i ndryshëm nga, të themi, blerja e një makine apo ndonjë sendi tjetër të luajtshëm, sepse rreziqet në blerjen e një shtëpie tejkalojnë shumë vlerësimet e çmimit.

https://topia-ks.com/uploads/topia-ks.com/keshilla-nga-agjentet-tane/1677580159-12-pse-nje-bleres-duhet-te-bashkepunoj-me-nje-agjent.jpg