Në Shitje
117,500 €

Banjo: 1

ID: T50136

117,500 €

Banjo: 1

ID: T50136

Në Shitje
89,500 €

ID: T50135

89,500 €
Në Shitje
170,000 €
170,000 €

m²: 200.81 ID: T50107

Në Shitje
240,000 €

Banjo: 1

ID: T50102

240,000 €

Banjo: 1

ID: T50102

Në Shitje
230,000 €

Banjo: 1

ID: T50100

230,000 €

Banjo: 1

ID: T50100

Në Shitje
67,200 €
Në Shitje
234,000 €

Banjo: 2

ID: T50093

234,000 €

Banjo: 2

ID: T50093

Në Shitje
47,000 €
Në Shitje
239,400 €